Thứ năm, 25/02/2021 - 12:09|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học B Vĩnh Ngươn

Trường Tiểu học "B" Vĩnh Nguơn tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ VI năm 2019

Căn cứ Kế hoạch số 330/KH-PGDĐT ngày 08/04/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Đốc về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ VI năm 2019.

Trường Tiểu học "B" Vĩnh Nguơn tổ chức các hoạt động để hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ VI năm 2019


Nguồn: Thư viện - Thiết bị